Thước cặp điện tử moorewright http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Sat, 15 Aug 2020 03:16:07 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15DBL http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15dbl.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15DBL
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-150mm / 0-6”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp: 40mm
Xuất xứ: Anh

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15dbl.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15dbl.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15dbl.doc
1.050.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15DBL ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:22:14 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15dbl.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-20DBL http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20dbl.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-20DBL
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-200mm / 0-6”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp: 40mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20dbl.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20dbl.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20dbl.doc
1.950.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-20DBL ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:36:51 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20dbl.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-30DBL http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30dbl.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-30DBL
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-300mm / 0-12”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp: 60mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30dbl.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30dbl.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30dbl.doc
2.350.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-30DBL ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:14:52 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30dbl.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15WR http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15wr.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15WR
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-150mm / 0-6”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp: 40mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15wr.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15wr.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15wr.doc
1.500.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15WR ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:06:08 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-15wr.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-20WR http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20wr.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-20WR
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-200mm / 0-8”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp: 50mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20wr.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20wr.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20wr.doc
2.000.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-20WR ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:03:43 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-20wr.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-30WR http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30wr.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-30WR
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-300mm / 0-12”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp: 60mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30wr.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30wr.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30wr.doc
3.300.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-30WR ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:59:46 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw110-30wr.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-50DDL http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw150-50ddl.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-50DDL
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-500mm / 0-6”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp:
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw150-50ddl.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw150-50ddl.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw150-50ddl.doc
4.950.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-50DDL ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:01:39 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw150-50ddl.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-75DDL http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw-150-75ddl-anh-0-1000mm-0-6-0-01mm.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-75DDL
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-1000mm / 0-6”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp:
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw-150-75ddl-anh-0-1000mm-0-6-0-01mm.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw-150-75ddl-anh-0-1000mm-0-6-0-01mm.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw-150-75ddl-anh-0-1000mm-0-6-0-01mm.doc
12.000.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-75DDL ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:44:42 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw-150-75ddl-anh-0-1000mm-0-6-0-01mm.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW160-50D http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw160-50d.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW160-50D
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dãi đo: 0-500mm / 0-20”
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Chiều dài đầu cặp:
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw160-50d.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw160-50d.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw160-50d.doc
8.500.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW160-50D ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:57:36 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore--wright-mw160-50d.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-60DDL http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw150-60ddl.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-60DDL
- Dải đo : 0-600mm / 0-24"  
- Độ chia : 0.01mm / 0.0005"
- Chiều dài đầu cặp : 100mm
- Chuyển đổi hệ mm – inch
- Chế độ on/off
- Cài đặt về điểm “0” tại mọi thời điểm
- Hàng sản xuất : MOORE & WRIGHT – Anh
DOWNLOAD CODE : MW150-50DDL
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw150-60ddl.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw150-60ddl.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw150-60ddl.doc
5.100.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW150-60DDL ]]>
Tue, 16 Apr 2013 15:01:24 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw150-60ddl.html
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15DIP http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dip.html Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15DIP
Thước cặp điện tử
Hãng: Moore&Wright
Xuất xứ: Anh
Model: MW110-15DIP
Bảo hành: 12 tháng
Hệ đo: m/inch
Khoảng đo: 0-150mm/0-6''
Chia độ: 0,01mm/00005''
Độ chính xác: 0,02mm

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dip.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dip.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dip.doc
2.600.000 VND
Thước cặp điện tử MOORE & WRIGHT MW110-15DIP ]]>
Fri, 19 Jul 2013 16:06:11 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dip.html
Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-15DFC http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dfc.html Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-15DFC
Thước cặp điện tử
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Xuất xứ: Anh
Hệ đo: Met/Inch
Khoảng đo: 0-150mm
Chia độ: 0.01mm
Độ chính xác: 0.02mm
Bảo hành: 12 tháng

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dfc.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dfc.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dfc.doc
1.000.000 VND
Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-15DFC ]]>
Fri, 19 Jul 2013 16:24:58 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-15dfc.html
Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-20DFC http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-20dfc.html Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-20DFC
Thước cặp điện tử
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Xuất xứ: Anh
Hệ đo: Metric/Inch
Khoảng đo: 0-200mm
Chia độ: 0,01mm
Độ chính xác: 0,02mm

http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-20dfc.doc
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-20dfc.html
http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-20dfc.doc
2.100.000 VND
Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-20DFC ]]>
Fri, 19 Jul 2013 16:31:05 +0700 http://thuoccapdientu-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-moore-wright-mw110-20dfc.html